Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-02-18, 16:10 4.7. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2021 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich,
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 16:09 4.6. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2021 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania pn. "Zielone Bieszczady",
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 16:07 4.5. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska,
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 16:04 4.4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:58 4.3. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:38 4.2. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE Sp. z o.o.,
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:32 4.1. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objecia udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:13 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:12 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-02-18
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu 4.6.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-02-18, 15:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu nr 4.3.
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-01-29, 10:57 4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
9
3
3
szczegóły głosowania
2021-01-29, 10:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie uzupełnienia projektu uchwały
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 10:49 4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 10:34 4.9. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 10:24 4.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:52 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:49 4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:44 4.5. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:38 4.4. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2021-2026,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:33 4.3. w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:29 4.2. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:24 4.1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:17 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:16 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-01-29, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-30, 14:44 7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:42 7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:35 7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:32 7.9. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XIV/183/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne oraz w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:28 7.8. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:54 7.7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2021 - 2023,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:51 7.6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:45 7.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:34 7.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie ubezpieczenia majątku,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:31 7.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2021 roku,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:28 7.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:25 7.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:36 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:34 6.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:29 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 7
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:28 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 6
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:27 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 5
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:26 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 4
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:25 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:25 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:24 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20