Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-04-13, 09:43 3.4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka,
LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-04-13
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:42 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ODRZUCONO
4
10
0
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:30 3.3. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LX/817/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-04-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:27 3.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-04-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:25 3.1. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,
LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-04-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:20 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-04-13
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:16 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie...
ZATWIERDZONO
8
5
1
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
5
0
szczegóły głosowania
2023-04-13, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie...
ZATWIERDZONO
7
5
1
szczegóły głosowania
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-03-15, 16:22 3.10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2023-03-15, 16:17 3.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
11
0
4
szczegóły głosowania
2023-03-15, 15:34 3.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-15, 15:28 3.7. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych,
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-15, 15:24 3.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka",
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-15, 15:19 3.5. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-15, 15:07 3.4. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 896R Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-15, 15:02 3.3. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/683/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023,
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2023-03-15, 14:56 3.2. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023",
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-03-15, 14:44 3.1. w sprawie przystąpienia do realizacji strategicznego Projektu zintegrowanego "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - żyj i oddychaj",
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2023-03-15, 14:38 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-03-15
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-02-28, 11:03 4.19. w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Sanockiego,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 11:00 4.18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
12
2
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:58 4.17. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:50 4.16. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:46 4.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:29 4.14. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:24 4.13. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/599/21 z dnia 11 października 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:23 4.12. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:16 4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:14 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119233R w km 0+000 do 0+964 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa",
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:10 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:08 4.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:05 4.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa III",
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 10:02 4.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna - Sikorskiego - etap I
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:38 4.5. w sprawie zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
9
5
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:26 4.4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:22 4.3. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:19 4.2. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:11 4.1. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza,
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:09 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:08 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-02-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-02-28, 09:03 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia po porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne...
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-01-19, 10:22 4.19. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 10:17 4.18. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
10
0
2
szczegóły głosowania
2023-01-19, 10:12 4.17. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-01-19, 10:10 4.16. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 10:05 4.15. w sprawie zmiany uchwały nr LX/812/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 10:02 4.14. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 10:00 4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:53 4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania