Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-30, 10:30 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:29 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:28 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu pn. Informacja na temat Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-21, 15:23 3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok dotyczących zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne".
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 15:16 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-11-24, 13:04 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:57 4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:51 4.10. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:41 4.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:35 4.8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:30 4.7. w sprawie uchylenia części Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIV/665/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Hoszów gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Hoszów nieruchomości mienia komunalnego,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:25 4.6. w sprawie zmiany uchwały nr LV/678/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:18 4.5. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:13 4.4. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:05 4.3. w sprawie założenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 11:57 4.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 (SP ZOZ)
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 11:55 4.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 10:45 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-27, 12:25 4.13. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 12:10 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-27, 12:05 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 12:02 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:57 4.9. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:54 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu dla nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 40, 45, 571, 55, 56, 57 położonych w miejscowości Stańkowa z terenu rolnego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy ogrodowej
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu dla nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 97/31, 97/32, 97/33, 97/34 położonych w Liskowatym z terenu rolnego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i usług
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:45 4.8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:42 4.7. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:37 4.6. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:33 4.5. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łodynie, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:31 4.4. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:27 4.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:25 4.2. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/362/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:20 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:59 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:56 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:47 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:18 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu nr 5.3
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu nr 4
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
test
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-22, 15:44 1. Głosowanie testowe 1
test z dnia 2020-10-22
ZATWIERDZONO
9
0
0
szczegóły głosowania
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-09-29, 11:02 4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020.
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:58 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:55 4.8. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:49 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:44 4.7. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-29, 10:40 4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20