Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-09-28, 09:42 5.9. w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:38 5.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:36 5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:33 5.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:31 5.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:29 5.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:27 5.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:09 5.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4,374, 375, 386/3”.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 09:06 5.1. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
8
3
4
szczegóły głosowania
2023-09-28, 08:13 4. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2023-09-28, 08:13 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 08:12 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2023-09-28, 08:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej...
ODRZUCONO
5
8
2
szczegóły głosowania
2023-09-28, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi...
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-09-28, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-08-31, 13:45 4.17. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:34 4.16. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w miejscowości Jałowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:31 4.15. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:30 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:29 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Michała Wnuka
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:26 4.14. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:23 4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:08 4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119241R w km 0+00 do 0+308 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Mickiewicza".
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:05 4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne - PT".
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 13:01 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury przeszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne - PT".
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:57 4.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na opracowanie operatu wodnoprawnego.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:55 4.8. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2024 rok.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:51 4.7. w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego, związanego z zapewnieniem bezplatnego transportu i opieki dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:48 4.6. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2024.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:43 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:40 4.4. w sprawie zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:32 4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:29 4.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:27 4.1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:13 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-08-31
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu "Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych".
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi...
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2023-08-31, 12:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu 5.7
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-07-28, 09:54 4.12. w sprawie poparcia inicjatywy przywrócenia Biura Obsługi Klienta PGE w Ustrzykach Dolnych.
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:51 4.11. w sprawie rozpatrzenia petycji,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:50 4.10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:47 4.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:38 4.8. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:33 4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa drogi w miejscowości Jałowe oraz przebudowa drogi w miejscowości Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne",
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:29 4.6. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 kwietnia 2022 roku nr LIII/690/22 w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej",
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:26 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:24 4.4. w sprawie zmiany uchwały nr V/36/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:20 4.3. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/173/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:17 4.2. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2023-07-28, 09:13 4.1. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-07-28
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania