Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-11-04, 09:49 4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu pn. Ustrzycki dostępny samorząd,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:46 4.1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:36 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:33 2. Przyjęcie porządku obrad.
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:25 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii...
ODRZUCONO
7
6
1
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej...
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:21 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych...
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:20 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących...
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:19 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji...
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-11-04, 09:18 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie odroczenia sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do dnia 14 listopada 2022
ODRZUCONO
3
10
1
szczegóły głosowania
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-09-28, 11:56 7.1. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych uprawnienia do ustalnia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:53 4.26. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:49 4.25. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ODRZUCONO
6
7
1
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:35 4.24. w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:33 4.23. w sprawie zmiany uchwały nr LII/644/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, realizujących obowiązki określone dla stan...,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:18 4.22. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe ...,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:14 4.21. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:11 4.20. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:09 4.19. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 11:05 4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2022-09-28, 10:44 4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 10:41 4.16. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne - PT",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
8
3
3
szczegóły głosowania
2022-09-28, 10:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zakończenia dyskusji i przejścia do głosowania
ZATWIERDZONO
9
5
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 10:06 4.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 10:03 4.14. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Korczaka w m-ci Ustrzyki Dolne",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 10:00 4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:57 4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w m-ci Krościenko PT",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:55 4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej Brzegi Dolne nr dz. 395/1 (MPGK)",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:53 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych.",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:49 4.9. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2023 rok,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:47 4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:40 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustrzyki Dolne,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:35 4.6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ropienka, gmina Ustrzyki Dolne,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:33 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:29 4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:27 4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:25 4.2. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Równia,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:23 4.1. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne,
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:19 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:17 2. Przyjęcie porządku obrad.
LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-09-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały budżetowej
ODRZUCONO
6
8
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.16
ODRZUCONO
7
7
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-09-28, 09:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-08-25, 13:19 4.14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
9
0
4
szczegóły głosowania
2022-08-25, 13:17 4.13. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 13:15 4.12. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne II,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 13:08 4.11. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne I,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 13:03 4.10. w sprawie zmiany uchwały nr LII/676/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022",
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:59 4.9. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości inkasa,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania