Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-02, 14:35 4.13. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:28 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
6
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:27 4.12. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:10 4.11. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:41 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
5
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:39 4.10. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:36 4.9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:28 4.8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:21 4.7. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:16 4.6. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:46 4.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:34 4.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ODRZUCONO
5
5
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:06 4.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:26 4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia porządku obrad
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:21 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.4
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmian w nazwach uchwał
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:45 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:38 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:35 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:32 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:31 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:30 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:28 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.2
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:26 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.1
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy i udostępnienia wniosku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:10 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:09 2. Przyjęcie porządku obrad
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia przed punktem 4.1 dwóch projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania wiceprzewodniczących
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania punktu 4.12 z porządku obrad
ZATWIERDZONO
12
1
2
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w punkcie 4.21
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-10-30, 11:41 4.25. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:35 4.24. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:31 4.23. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych"
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:28 4.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:25 4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:21 4.20. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:19 4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:15 4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-10-30, 11:00 4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-10-30, 10:44 4.16. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. Nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14