Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-08-25, 11:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-07-13, 13:05 7.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 13:03 7.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:50 7.5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:48 7.4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:35 7.3. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:30 7.2. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2022 rok,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:23 7.1. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:15 6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:03 6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 10:37 Głosowanie - wniosek formalny
o wprowadzenie 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 10:32 4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
11
4
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:11 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:10 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały 7.6.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XLII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-06-29, 09:21 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-06-29
ZATWIERDZONO
9
0
0
szczegóły głosowania
2021-06-29, 09:14 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-06-29, 09:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-06-29, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-05-21, 11:33 5.22. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:30 5.21. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:26 5.20. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:25 5.19. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:18 5.18. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:17 5.17. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:15 5.16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:13 5.15. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:09 5.14. w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:07 5.13. w sprawie nadania nazwy placowi miejskiemu w miejscowości Ustrzyki Dolne,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:00 5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:57 5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:54 5.10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa II" - etap I,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:46 5.9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369/3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:39 5.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:18 5.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:15 5.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:10 5.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:34 5.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:30 5.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:27 5.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w I półroczu 2021 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:25 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 - opinia biegłych,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ODRZUCONO
0
13
2
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:14 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:12 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:11 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wni na lata 2021-2025
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:04 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20