Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Komisje - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych / Kadencja 2018-2023


Stanowiska komisji / Kadencja 2018-2023

Komisja Posiedzenie sesji / punkt obrad Stanowisko
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.21. w sprawie utworzenia Zespółu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.20. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. komunalnych 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.14. w sprawie likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.13. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego 2019-08-20
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy
OPINIA POZYTYWNA