Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Komisje - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych / Kadencja 2018-2023


Stanowiska komisji / Kadencja 2018-2023

Komisja Posiedzenie sesji / punkt obrad Stanowisko
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata.
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. Nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Dzieje nieba i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej Akademii dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy"
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.14. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gminy Ustrzyki”,
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna”
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów 2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa”
OPINIA POZYTYWNA