Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Komisje - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych / Kadencja 2018-2023


Stanowiska komisji / Kadencja 2018-2023

Komisja Posiedzenie sesji / punkt obrad Stanowisko
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.20. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.19. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.18. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.15. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
Komisja rewizyjna 2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.11. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”
OPINIA POZYTYWNA