Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2024 - 2029 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-05-15, 14:33 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:32 Głosowanie - wniosek formalny
o przyjęcie maksymalnych stawek wynagrodzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:20 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:17 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Małgorzaty Iwanik na Przewodniczącą Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:16 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykały na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:16 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykały na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:15 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Bogdana Kwaśnika na Przewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:14 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Leszka Dobosza na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:13 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Roberta Piotrowicza na Przewodniczącego Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:12 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Wojciecha Chudego na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:12 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na Przewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:11 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Renaty Wolańskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:09 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Mariusza Maczyszyna na Przewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:08 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Czesława Urbana na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:08 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykałę na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:07 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Mariusza Maczyszyna na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:06 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Wojciecha Chudego na Przewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:05 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Roberta Piotrowicza na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:03 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Czesława Urbana na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:02 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:00 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Bogdana Kwaśnika na członka Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:59 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Katarzyny Ożóg na członka Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:59 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Roberta Piotrowicza na członka Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:58 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na członka Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:57 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Małgorzaty Iwanik na członka Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:56 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Adama Szarego na członka Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:55 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Juliana Czarneckiego na członka Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:54 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Arkadiusza Lupy na członka Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:54 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykały na członka Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:53 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Bogdana Kwaśnika na członka Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:51 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Renaty Wolańskiej na członka Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:51 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Leszka Dobosza na członka Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:50 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Roberta Piotrowicza na członka Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:48 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na członka Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:48 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Renaty Wolańskiej na członka Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:47 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Leszka Dobosza na członka Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:46 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Wojciecha Chudego na członka Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:45 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Adama Szarego na członka Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:44 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Juliana Czarneckiego na członka Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:44 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Małgorzaty Iwanik na członka Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:43 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na członka Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:42 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Renaty Wolańskiej na członka Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:41 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Mariusza Maczyszyna na członka Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:39 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Małgorzaty Iwanik na członka Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:39 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Bożeny Bałkoty na członka Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:38 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Katarzyny Ożóg na członka Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:37 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Czesława Urbana na członka Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:36 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykały na członka Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:33 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Juliana Czarneckiego na członka Komisji do spraw budżetu i finansów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 13:32 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Czesława Urbana na członka Komisji do spraw budżetu i finansów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2