Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-10-11, 11:56 4.18. w sprawie zaciągania zobowiązań o o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne w ciągu ulic: Bełska oraz Jana Pawła II”
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:53 4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych”
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:50 4.16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:46 4.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:11 4.14. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:02 4.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:00 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (414/2, 472/4, ...),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:56 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (448/2),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:54 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego działka (2106/1),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:52 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (2083/3),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:48 4.8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “ARŁAMÓW 1”,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:47 4.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:43 4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:32 4.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:30 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:27 4.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:24 4.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa II" - etap II,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:17 4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:13 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:12 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. ...
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych”
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-08-25, 15:14 8.23. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2021-08-25, 15:12 8.22. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 15:09 8.21. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:46 8.20. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
9
5
1
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:15 8.19. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Stańkowa nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:14 8.18. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkówka nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:12 8.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Moczary nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:10 8.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:01 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
10
4
1
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:00 8.15. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:57 8.14. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stadion zimowy" - etap I,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:54 8.13. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:49 8.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:31 8.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:26 8.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, w ciągu ulic: Bełska oraz Jana Pawła II",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:24 8.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowy dróg gminnych w m-ci Wojtkowa",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:21 8.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:18 8.7. w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:11 8.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:07 8.5. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2022 r.,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:03 8.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:00 8.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, KRS: 0000912375, oraz objęcie udziałów przez Gminę Ustrzyki Dolne w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu),
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 12:49 8.2. w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 12:47 8.1. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 11:16 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 11:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20