Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę / przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego”, obejmującego realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne, polegającą na budowie chodnika wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Hoszów",

IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych