Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.5. w sprawie uchylenia uchwały nr LXIV/872/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych