Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.16. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXIII/851/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.

III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych