Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.15. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LX/815/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego.

III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych