Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-03-28, 09:52 5.1. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/644/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:46 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:46 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:44 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad.
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:41 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej...
ZATWIERDZONO
8
6
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:26 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:25 2. Przyjęcie porządku obrad.
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ODRZUCONO
7
7
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:14 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej...
ZATWIERDZONO
8
6
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:13 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków (Hoszów)...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków (Stańkowa)...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/644/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-03-11, 08:27 2.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022.
LI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-03-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-11, 08:19 2.2. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
LI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-03-11
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2022-03-11, 08:15 2.1. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne,
LI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-03-11
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-11, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie porządku obrad
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-02-24, 08:51 4.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:48 4.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:46 4.6. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:43 4.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:29 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa",
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:26 4.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:21 4.2. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:14 4.1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt,
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:11 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:10 2. Przyjęcie porządku obrad.
L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-02-24
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-02-24, 08:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 4.5.
ZATWIERDZONO
10
0
1
szczegóły głosowania
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-01-19, 13:54 8.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:52 8.10. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:49 8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:47 8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:45 8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:43 8.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:41 8.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna-Sikorskiego,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:39 8.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:05 8.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:03 8.2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałalnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022 - 2025,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 13:00 8.1. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:41 6.8. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przeznaczonej na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku.
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:40 6.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/517/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:38 6.6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/382/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:36 6.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo",
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:34 6.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów",
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:32 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2022 roku,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:31 6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2022 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:27 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania