Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-06-02, 09:09 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 09:08 2. Przyjęcie porządku obrad.
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 09:03 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2022 rok
ODRZUCONO
7
7
1
szczegóły głosowania
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-04-20, 11:27 4.25. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych.
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:24 4.24. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:20 4.23. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:16 4.22. w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:13 4.21. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:09 4.20. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Leszczowate nieruchomości mienia komunalnego,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:04 4.19. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 11:02 4.18. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:59 4.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Liskowate nieruchomości mienia komunalnego,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:55 4.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Nowosielce Kozickie nieruchomości mienia komunalnego,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:53 4.15. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2022-2025 wraz z załącznikami,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:50 4.14. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:48 4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:44 4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:34 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:31 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna-Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D.”,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:26 4.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów”,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:22 4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa”,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 10:19 4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej",
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
9
5
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 09:34 4.6. w sprawie upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie i WPF na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 09:30 4.5. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 09:26 4.4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ARŁAMÓW 1",
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 09:24 4.3. w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 09:14 4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 09:09 4.1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
11
3
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:22 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:21 2. Przyjęcie porządku obrad.
LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2022-04-20
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:14 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany kolejności projektów uchwal
ZATWIERDZONO
10
4
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:11 Głosowanie - wniosek formalny
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:09 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa garażu OSP...
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-04-20, 08:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie...
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-03-28, 11:14 5.14. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023.
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 11:11 5.13. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2299R "Przez wieś Hoszowczyk" w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 11:10 5.12. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 118333R Stańkowa - Zawadka w miejscowości Stańkowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 11:07 5.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
8
3
3
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:50 5.10. w sprawie przekazania petycji,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:49 5.9. w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:42 5.8. zmieniająca uchwałę Nr XL/544/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustrzyki Dolne, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:38 5.7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022”,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:34 5.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:27 5.5. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:20 5.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2022-03-28, 10:14 5.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2022-03-28, 09:53 5.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022 II,
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-03-28
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania