Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-15, 11:06 5.10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:02 5.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)"
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:59 5.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)"
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:54 5.7. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:52 5.6. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Ustrzyki Dolne na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:46 5.5. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:38 5.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:35 5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:32 5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:26 5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/309/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:21 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:20 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki projektu uchwały nr 5.6
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-23, 17:19 5.26. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:52 5.25. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:17 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 25 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:15 (REASUMPCJA)
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:13 5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:12 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:07 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:05 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:01 5.22. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:56 5.21. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łodynie
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:54 5.20. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łobozewie Dolnym
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:43 5.19. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 3_5, 3_9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:41 5.18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:35 5.17. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369_3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:32 5.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:29 5.15. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:25 5.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:21 5.13. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Bandrów Narodowy
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:17 5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:11 5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:08 5.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:05 5.9. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:01 5.8. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:00 5.7. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:56 5.6. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ODRZUCONO
1
14
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:34 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
0
4
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:33 5.5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:25 5.4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:19 5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:12 5.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:55 5.1. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:35 Głosowanie - wniosek formalny
Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:34 Głosowanie - wniosek formalny
Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:32 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:23 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
ZATWIERDZONO
8
2
5
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:22 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanum grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20