Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-08-25, 12:56 4.8. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2023 rok,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:51 4.7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:47 4.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:42 4.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:27 4.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji zadania,
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:25 4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:21 4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych",
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:20 4.1. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/574/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2021 roku dot. zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem",
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:16 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:12 2. Przyjęcie porządku obrad.
LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-08-25, 12:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia po punkcie 4.5 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-07-14, 14:50 7.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:45 7.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:42 7.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:38 7.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:36 7.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:33 7.3. w sprawie przyjęcia "Planu budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2022-2025",
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:11 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
8
5
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:10 7.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
8
1
4
szczegóły głosowania
2022-07-14, 14:09 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.
ZATWIERDZONO
8
3
2
szczegóły głosowania
2022-07-14, 13:55 7.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 13:43 6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
9
2
2
szczegóły głosowania
2022-07-14, 12:40 6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
9
1
2
szczegóły głosowania
2022-07-14, 11:22 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 11:14 4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2022-07-14, 08:21 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 08:20 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-14, 08:18 2. Przyjęcie porządku obrad.
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-14
ZATWIERDZONO
12
1
2
szczegóły głosowania
2022-07-14, 08:14 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska
ODRZUCONO
6
6
3
szczegóły głosowania
2022-07-14, 08:13 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany kolejności w porządku obrad
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2022-07-14, 08:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-07-01, 08:18 3.3. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Ustrzyki Dolne, oznaczonej numerem działki 1682/4.
LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-01
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-01, 08:16 3.2. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Ustrzyki Dolne, oznaczonej numerem działki 1682/15,
LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-01
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-01, 08:10 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-01
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-07-01, 08:04 2. Przyjęcie porządku obrad
LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-07-01
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-06-02, 11:10 4.14. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:51 4.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:49 4.12. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIII/706/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne.
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:46 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:40 4.10. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Leszczowate,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:38 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:32 4.8. w sprawie wyrażenia zogdy na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkówka nieruchomości mienia komunalnego,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:30 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:26 4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 10:21 4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
10
3
2
szczegóły głosowania
2022-06-02, 09:41 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych",
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 09:31 4.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 09:16 4.2. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/173/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-06-02, 09:13 4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne,
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-06-02
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania