Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-01-19, 12:41 6.8. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przeznaczonej na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku.
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:40 6.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/517/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:38 6.6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/382/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:36 6.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo",
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:34 6.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów",
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:32 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2022 roku,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:31 6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2022 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:27 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:20 5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022.
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:18 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:15 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 12
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:14 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:13 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:12 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 9
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:12 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 8
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:11 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 7
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:10 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 6
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:09 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 5
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:08 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 4
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:07 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:06 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 12:05 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 09:17 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 09:16 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 09:16 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-01-19, 09:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-01-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-01-19, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-12-17, 10:50 3.8. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości”
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:45 3.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:40 3.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:36 3.5. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2022 w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych,
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:33 3.4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:29 3.3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o nazwie "Ropienka 6/2016", terenu położonego w miejscowości Ropienka, Gmina Ustrzyki Dolne - etap I,
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:24 3.2. w sprawie zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne - I etap,
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:17 3.1. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Ustrzyki Dolne i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:11 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-17
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany kolejności w punktach 3.1, 3.2, 3.3
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-17, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków ...
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-12-10, 11:49 3.14. w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2021-12-10, 11:46 3.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2021-12-10, 11:26 3.12. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 pn. "Laboratoria Przyszłości",
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-10, 11:22 3.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2021-12-10, 11:14 3.10. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
10
1
1
szczegóły głosowania
2021-12-10, 11:08 3.9. w sprawie pokrycia części dochodów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-10, 11:04 3.8. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i będących w zarządzie Nadleśnictwa Bircza,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-10, 10:58 3.7. w sprawie wprowadzenia programu "Ustrzycka Karta Mieszkańca",
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2021-12-10, 10:46 3.6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałalnia Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2022,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-10, 10:43 3.5. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Łobozew Dolny,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-10, 10:41 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-12-10, 10:34 3.4. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2300R Jałowe - Bandrów w miejscowości Bandrów Narodowy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-12-10
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania