Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-08-05, 14:02 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 14:00 7.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ODRZUCONO
7
0
8
szczegóły głosowania
2020-08-05, 13:24 7.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
7
0
8
szczegóły głosowania
2020-08-05, 11:58 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 11:57 5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:22 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:20 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały po punkcie 8.10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały po punkcie 8.9
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-07-17, 08:35 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-07-17
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2020-07-17, 08:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2020-07-17, 08:11 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-07-17
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-06-30, 18:40 4.15. w sprawie zmiany uchwały nr XX_280_20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:38 4.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.176.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:33 4.13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:25 4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:21 4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ODRZUCONO
7
7
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:17 4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:56 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
10
3
2
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:48 4.9. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:40 4.8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:36 4.7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:31 4.6. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:19 4.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Międzyszkolna Kryta Pływalnia" w Ustrzykach Dolnych
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:11 4.4. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady"
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 15:06 4.3. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:59 4.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustjanowa Górna III
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:56 4.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:51 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:50 2. Przyjęcie porządku obrad
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:46 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX_280_20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:45 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.176.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-29, 11:36 5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:16 5.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok w zakresie dowożenia dzieci
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:13 5.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:11 5.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:05 5.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:51 5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa nieruchomości mienia komunalnego,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:45 5.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:43 5.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:38 5.4. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:36 5.3. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:31 5.2. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:27 5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:12 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:10 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-15, 11:23 5.13. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:14 5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:09 5.11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20