Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-12-20, 15:41 7.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-11-26, 12:12 4.20. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:10 4.19. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:09 4.18. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:07 4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:06 4.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:03 4.15. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:53 4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zakończenia dyskusji oraz przejścia do głosowania.
ZATWIERDZONO
9
5
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:25 4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:24 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Jana Kniaziowskiego w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Bożeny Bałkoty na przedstawiciela Rady Miejskiej w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:23 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Jana Kniaziowskiego w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Anny Buczek na przedstawiciela Rady Miejskiej w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:22 4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
9
1
4
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:20 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Magdaleny Kulki na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej działającej przy SP ZOZ.
ODRZUCONO
5
9
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:19 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Piotra Mazura w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Juliana Czarneckiego na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej działającej przy SP ZOZ.
ZATWIERDZONO
8
2
4
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:17 4.11. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:15 4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:14 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pani Anny Buczek w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Bogdana Kwaśnika na przedstawiciela Rady Miejskiej w Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:13 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pani Anny Buczek w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Ryszarda Lawrenca na przedstawiciela Rady Miejskiej w Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:11 4.9. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:09 4.8. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:00 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:58 4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Wojtkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 173
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:56 4.5. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:53 4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/566/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2017 roku udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:51 4.3. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:48 4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
9
3
2
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:44 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie wprowadzenia czwartej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ODRZUCONO
4
9
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:43 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie wprowadzenia trzeciej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ODRZUCONO
5
9
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:43 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Ryszarda Lawrenca w sprawie wprowadzenia drugiej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:42 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Ryszarda Lawrenca w sprawie wprowadzenia pierwszej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ZATWIERDZONO
9
2
3
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:27 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:05 2. Przyjęcie porządku obrad
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-11-22, 11:01 5.8. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:56 5.7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:33 5.6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:28 5.5. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:27 5.4. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:23 5.3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:20 5.2. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:17 5.1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:12 4. Przyjęcie porządku obrad.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:11 3. Wniosek formalny Radnego Pana Czesława Urbana
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ODRZUCONO
6
9
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:09 2. Wniosek formalny Burmistrza
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania