Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-04-16, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcia punktu 6 ,,Dyskusja nt. ochrony zdrowia na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne''
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-03-25, 09:20 5.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 09:19 5.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne,
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 09:15 5.8. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 09:12 5.7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:57 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:56 5.6. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019 r.
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:52 5.5. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 1185/18
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:46 5.4. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:43 5.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:40 5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:38 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:31 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:11 3. Przyjęcie protokolu z VII sesji Rady Miejskiej
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:10 2. Przyjecie porządku obrad
VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-03-25
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-03-25, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad.
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-02-26, 09:08 4.37. W sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia porozumienia Gminy Ustrzyki Dolne z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły mistrzostwa sportowego w Ustrzykach Dolnych, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Bieszczadzkiego
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
2019-02-26, 09:05 4.36. W sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok,
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-02-26, 09:03 4.35. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-02-26, 09:00 4.34. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:59 4.33. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadwórze
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:58 4.32. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:58 4.31. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkowa
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:57 4.30. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/551/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Górna
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:56 4.29. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:55 4.28. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/553/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianiec
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:54 4.27. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/546/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teleśnica Oszwarowa
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:53 4.26. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stańkowa
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:52 4.25. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/506/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Serednica-Wola Romanowa
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:51 4.24. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/585/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Równia
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:50 4.23. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/584/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ropienka
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:49 4.22. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/505/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce Kozickie
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:48 4.21. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/504/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczary
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:47 4.20. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/554/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łodyna
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:46 4.19. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/502/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Górny
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:45 4.18. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/503/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Dolny
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:44 4.17. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/552/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Liskowate
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:43 4.16. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/583/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:42 4.15. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:41 4.14. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/545/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jałowe
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:40 4.13. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/501/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszów
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:39 4.12. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/548/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszowczyk
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:38 4.11. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/550/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dźwiniacz Dolny
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:37 4.10. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/547/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzegi Dolne
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:35 4.9. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/582/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brelików-Leszczowate
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:33 4.8. W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bandrów Narodowy
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:29 4.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania