Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-05-23, 08:54 5.3. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:51 5.2. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:20 5.1. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły publicznej – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:15 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka szarego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:09 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:08 2. Przyjęcie porządku obrad
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów"
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatelstwa Panu Lechowi Wałęsie
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-04-16, 10:27 5.3. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Jamna Górna-Arłamów''
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:56 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
2
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:55 5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 33 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 32 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 31 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
9
2
3
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 30 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 29 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 28 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:37 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 27 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:36 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 26 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:35 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 25 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 24 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 23 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:30 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 22 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:29 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 21 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
9
4
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:04 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 20 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:03 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 19 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:02 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 18 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:01 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 17 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:00 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 16 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:58 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 15 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
2
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:56 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 14 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:54 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 13 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:53 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 12 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 11 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 10 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 9 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:49 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 8 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:48 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 7 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:46 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 6 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:44 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 5 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:43 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 4 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:42 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 3 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 2 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 1 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:17 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:11 3. Przyjecie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:10 2. Przyjecie porządku obrad
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia drugiej autopoprawki do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 08:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia pierwszej autopoprawki do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania