Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-10-30, 08:41 4.3. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:35 4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:30 4.1. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-30, 08:24 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-10-04, 08:52 7.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.313.2019 z dnia 24 września 2019 r.
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:49 7.13. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:46 7.12. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/653/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu ,,Akademia Pozytywnej Komunikacji'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:43 7.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:39 7.10. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:36 7.9. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321 na okres dłuższy niż trzy lata
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:32 7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (Ropienka)
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:30 7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (Teleśnica Oszwarowa)
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:28 7.6. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, nieruchomości oznaczonej numerem działki 363/1,
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:26 7.5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Jureczkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości oznaczonej numerem działki 122/2
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:24 7.4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rynek I"
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:18 7.3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:17 7.2. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:15 7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:12 6. Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:12 5. Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:11 4. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:10 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:08 2. Przyjęcie porządku obrad
XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-10-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 7.9
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2019-10-04, 08:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-09-18, 09:28 3.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 2567.
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:26 3.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne - Równia
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:24 3.7. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:20 3.6. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2020 r.
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:17 3.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:07 3.4. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 09:00 3.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:59 3.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:57 3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 11833R w m-ci Stańkowa
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:54 2. Przyjęcie porządku obrad
XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-09-18
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:53 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - zmiana kolejności projektów uchwał
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.9
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 3.5
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-09-18, 08:29 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-08-20, 10:05 4.22. w sprawie zmiany Uchwały nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 10:03 4.21. w sprawie utworzenia Zespółu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 10:00 4.20. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-08-20, 09:56 4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-08-20, 09:54 4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
9
2
2
szczegóły głosowania
2019-08-20, 09:42 4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:56 4.16. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2019-08-20, 08:51 4.15. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z Gmina Potęgowo
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-08-20
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania