Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 09:45 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:44 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:42 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:38 5.10. w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Budżetu i Finansów
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:36 5.9. w sprawie odwołania Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:35 5.8. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:33 5.7. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:31 5.6. w sprawie odwołania Pana Jana Kniaziowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:29 5.5. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Nieruchomości, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:27 5.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
9
1
5
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:25 5.3. w sprawie odwołania Pani Bożeny Bałkoty z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
4
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:23 5.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:21 5.1. w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
9
1
5
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:20 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:19 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:17 2. Przyjęcie porządku obrad
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ODRZUCONO
6
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
9
0
5
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-17, 13:09 8. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
9
0
3
szczegóły głosowania
2019-12-17, 13:07 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana w porządku obrad - wprowadzenie punktu Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
8
1
3
szczegóły głosowania
2019-12-17, 12:35 5.6. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-17, 12:32 5.5. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/179/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzania ścieków
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
7
6
0
szczegóły głosowania
2019-12-17, 12:09 5.4. w sprawie zmiany szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-17, 12:07 5.3. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2019-12-17, 11:15 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-17, 10:44 5.2. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-17, 10:42 5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-17, 09:08 2. Przyjęcie porządku obrad
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-17
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-17, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 5.2
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-02, 18:29 4.29. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 18:24 4.28. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
9
3
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 18:03 4.27. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
9
3
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 17:54 4.26. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
8
2
2
szczegóły głosowania
2019-12-02, 17:43 4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
9
1
3
szczegóły głosowania
2019-12-02, 17:32 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktów nr 4.25
ODRZUCONO
5
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 17:29 Głosowanie - wniosek formalny
wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
8
5
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 17:00 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
5
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:58 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:54 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 4.26
ODRZUCONO
4
9
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 4.25
ODRZUCONO
5
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:43 4.24. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:24 4.23. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIV/179/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ODRZUCONO
5
6
2
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:19 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania bieżącego projektu uchwały
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:10 4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
10
2
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zamknięcia dyskusji i przejścia do głosowania
ZATWIERDZONO
9
4
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 5000 zł z Turystyki na Ochronę Zwierząt Bezdomnych
ODRZUCONO
4
8
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:03 Głosowanie - wniosek formalny
zwiększenie w par. 17 pkt 3 kwotę z 30000 zł na 40000 zł
ODRZUCONO
4
8
1
szczegóły głosowania