Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-02-05, 09:29 5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:26 5.1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:17 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:15 2. Przyjęcie porządku obrad
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 1284/19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie projektu uchwały nr 5.12
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-01-09, 10:43 6.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2020 rok
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2020-01-09, 10:37 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2020 roku
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 10:35 6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 10:32 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:58 Głosowanie - wniosek formalny
15 minutowa przerwa
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:56 5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:55 Głosowanie - wniosek formalny
autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:54 Głosowanie - wniosek formalny
autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:53 Głosowanie - wniosek formalny
autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 08:13 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2020-01-09, 08:12 2. Przyjęcie porządku obrad
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 13:06 5.22. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:58 5.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:53 5.20. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:29 5.19. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:23 5.18. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/155/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:16 5.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:57 5.16. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Moczary, gmina Ustrzyki Dolne, będących własnością Skarbu Państwa
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:53 5.15. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:48 5.14. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Ustrzyk Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:43 5.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:48 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:45 5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:43 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:42 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:40 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:36 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:35 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:33 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:32 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:30 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:29 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:28 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:27 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
10
2
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:24 5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:21 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:20 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Jana Kniaziowskiego
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:19 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:19 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:18 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:16 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Henryka Tymejczyka
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania