Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-12-20, 16:53 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Czesława Urbana na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg wniosków i petycji
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Bogdana Kwaśnika na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji
ZATWIERDZONO
9
2
4
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Marka Dziwisza na Przewodniczącego Komisji skarg wniosków i petycji
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:49 7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:46 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Renata Wolańska
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:46 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Magdalena Kulka
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:44 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Henryk Tymejczyk
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:44 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia - Ryszard Lawrenc
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:43 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw budżetu i finansów - Arkadiusz Lupa
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:43 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw budżetu i finansów - Leokadia Bis
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:42 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw budżetu i finansów - Piotr Mazur
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:41 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw budżetu i finansów - Anna Buczek
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:40 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Czesław Urban
ODRZUCONO
6
8
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:40 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Arkadiusz Lupa
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:39 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Anna Buczek
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:38 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Bożena Bałkota
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:38 Głosowanie - wniosek formalny
Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury - Bogdan Kwaśnik
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:37 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw wsi - Magdalena Kulka
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:36 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw wsi - Henryk Tymejczyk
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:35 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw wsi - Marek Dziwisz
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:34 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw wsi - Piotr Mazur
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:34 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Renata Wolańska
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:33 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Artur Bobrecki
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:32 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Jan Kniaziowski
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:31 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego - Henryk Tymejczyk
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:31 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja ds. komunalnych - Artur Bobrecki
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:30 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja ds. komunalnych - Leokadia Bis
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:29 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja ds. komunalnych - Ryszard Lawrenc
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:28 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja ds. komunalnych - Jan Kniaziowski
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:27 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja skarg, wniosków i petycji - Leokadia Bis
ODRZUCONO
5
9
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:26 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja skarg, wniosków i petycji - Czesław Urban
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:25 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja skarg, wniosków i petycji - Bogdan Kwaśnik
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:23 Głosowanie - wniosek formalny
Komisja skarg, wniosków i petycji - Marek Dziwisz
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:12 Głosowanie - wniosek formalny
Wprowadzenie przerwy
ODRZUCONO
6
9
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:07 7.8. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:04 7.7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:00 7.6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 15:58 7.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 15:54 7.4. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 15:46 7.3. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 15:45 7.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok w zakresie ubezpieczenia majątku
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 15:41 7.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-11-26, 12:12 4.20. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:10 4.19. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:09 4.18. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:07 4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:06 4.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 12:03 4.15. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2018-11-26, 11:53 4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20