Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-06-30, 14:59 4.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustjanowa Górna III
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:56 4.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:51 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:50 2. Przyjęcie porządku obrad
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:46 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX_280_20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 14:45 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.176.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-29, 11:36 5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:16 5.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok w zakresie dowożenia dzieci
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:13 5.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:11 5.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 11:05 5.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:51 5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa nieruchomości mienia komunalnego,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:45 5.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:43 5.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:38 5.4. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:36 5.3. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:31 5.2. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:27 5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:12 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-29, 10:10 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-29
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-05-15, 11:23 5.13. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:14 5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:09 5.11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:06 5.10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 11:02 5.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)"
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:59 5.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)"
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:54 5.7. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:52 5.6. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Ustrzyki Dolne na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:46 5.5. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:38 5.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:35 5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:32 5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:26 5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/309/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:21 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:20 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-05-15
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-05-15, 10:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki projektu uchwały nr 5.6
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-23, 17:19 5.26. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:52 5.25. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:17 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 25 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:15 (REASUMPCJA)
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:13 5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:12 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:07 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:05 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 16:01 5.22. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:56 5.21. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łodynie
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:54 5.20. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łobozewie Dolnym
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:43 5.19. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 3_5, 3_9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:41 5.18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania