Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-11-22, 10:28 5.5. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:27 5.4. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:23 5.3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:20 5.2. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:17 5.1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:12 4. Przyjęcie porządku obrad.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:11 3. Wniosek formalny Radnego Pana Czesława Urbana
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ODRZUCONO
6
9
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:09 2. Wniosek formalny Burmistrza
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17