Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-01-29, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-30, 14:44 7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:42 7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:35 7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:32 7.9. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XIV/183/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne oraz w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:28 7.8. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 14:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:54 7.7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2021 - 2023,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:51 7.6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:45 7.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:34 7.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie ubezpieczenia majątku,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:31 7.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2021 roku,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:28 7.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 13:25 7.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:36 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:34 6.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:29 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 7
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:28 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 6
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:27 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 5
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:26 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 4
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:25 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:25 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 12:24 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:30 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:29 Głosowanie - wniosek formalny
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:28 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu pn. Informacja na temat Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-30, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości...
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-12-21, 15:23 3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok dotyczących zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne".
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-12-21, 15:16 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-12-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-11-24, 13:04 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:57 4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:51 4.10. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:41 4.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:35 4.8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:30 4.7. w sprawie uchylenia części Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIV/665/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Hoszów gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Hoszów nieruchomości mienia komunalnego,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:25 4.6. w sprawie zmiany uchwały nr LV/678/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:18 4.5. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:13 4.4. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 12:05 4.3. w sprawie założenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych,
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 11:57 4.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 (SP ZOZ)
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 11:55 4.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-11-24, 10:45 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-10-27, 12:25 4.13. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 12:10 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego.
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-10-27, 12:05 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 12:02 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:57 4.9. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-10-27
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-10-27, 11:54 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu dla nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 40, 45, 571, 55, 56, 57 położonych w miejscowości Stańkowa z terenu rolnego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy ogrodowej
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania