Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-09-11, 10:09 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:08 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-09-11
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-09-11, 10:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
ZATWIERDZONO
10
1
3
szczegóły głosowania
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-08-25, 13:51 4.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ODRZUCONO
5
5
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:47 4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020.
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:43 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:42 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:40 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:16 4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1823 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:12 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 położonej w miejscowości Leszczowate, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:08 4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 13:03 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:59 4.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:55 4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko",
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:50 4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych",
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
11
4
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:18 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:16 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-25, 12:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-08-05, 16:14 8.11. w sprawie pozostawienia petycji w interesie publicznym bez rozpatrzenia
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 16:12 8.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 15:58 8.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 15:49 8.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego"
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 15:46 8.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)"
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 15:40 8.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/338/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119213 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)"
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 15:35 8.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/337/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119230 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-08-05, 15:30 8.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych"
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 14:39 8.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 14:34 8.2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 14:29 8.1. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 14:02 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
2
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 14:00 7.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ODRZUCONO
7
0
8
szczegóły głosowania
2020-08-05, 13:24 7.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
7
0
8
szczegóły głosowania
2020-08-05, 11:58 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 11:57 5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:22 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:20 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-08-05
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały po punkcie 8.10
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-08-05, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały po punkcie 8.9
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-07-17, 08:35 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-07-17
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2020-07-17, 08:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
10
0
4
szczegóły głosowania
2020-07-17, 08:11 2. Przyjęcie porządku obrad.
XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-07-17
ZATWIERDZONO
11
0
3
szczegóły głosowania
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-06-30, 18:40 4.15. w sprawie zmiany uchwały nr XX_280_20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:38 4.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.176.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:33 4.13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:25 4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:21 4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ODRZUCONO
7
7
0
szczegóły głosowania
2020-06-30, 18:17 4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-06-30
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania