Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-05-21, 11:15 5.16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:13 5.15. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:09 5.14. w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:07 5.13. w sprawie nadania nazwy placowi miejskiemu w miejscowości Ustrzyki Dolne,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:00 5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:57 5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:54 5.10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa II" - etap I,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:46 5.9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369/3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:39 5.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:18 5.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:15 5.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:10 5.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2021-05-21, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:34 5.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:30 5.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:27 5.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w I półroczu 2021 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:25 5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 - opinia biegłych,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ODRZUCONO
0
13
2
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:14 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:12 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:11 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wni na lata 2021-2025
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:04 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 09:03 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
XL sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-04-27, 09:15 3.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/454/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne.
XL sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-04-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-04-27, 09:11 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XL sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-04-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-04-27, 09:07 2. Przyjęcie porządku obrad.
XL sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-04-27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-03-19, 12:43 3.41. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE Sp. z o.o.
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 12:36 3.40. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych i wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 12:34 3.39. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 12:31 3.38. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 12:28 3.37. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 II,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ODRZUCONO
5
7
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:55 3.36. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
8
4
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:22 3.35. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych",
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:16 3.34. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:13 3.33. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:08 3.32. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 11:03 3.31. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:59 3.30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:57 3.29. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:54 3.28. w sprawie przedstawienia i przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
10
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:51 3.27. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:40 3.26. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:39 3.25. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadwórze,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:39 3.24. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:38 3.23. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkowa,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:38 3.22. w sprawie zmiany uchwały nr XL/551/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Górna,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:37 3.21. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-03-19, 10:37 3.20. w sprawie zmiany uchwały nr XL/553/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianiec,
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-03-19
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania