Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-08-25, 14:46 8.20. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
9
5
1
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:15 8.19. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Stańkowa nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:14 8.18. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkówka nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:12 8.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Moczary nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:10 8.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:01 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
10
4
1
szczegóły głosowania
2021-08-25, 14:00 8.15. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:57 8.14. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stadion zimowy" - etap I,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:54 8.13. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:49 8.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:31 8.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:26 8.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, w ciągu ulic: Bełska oraz Jana Pawła II",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:24 8.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowy dróg gminnych w m-ci Wojtkowa",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:21 8.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:18 8.7. w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia",
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:11 8.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:07 8.5. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2022 r.,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:03 8.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2021-08-25, 13:00 8.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, KRS: 0000912375, oraz objęcie udziałów przez Gminę Ustrzyki Dolne w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu),
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 12:49 8.2. w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 12:47 8.1. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 11:16 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 11:15 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 11:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-07-13, 13:05 7.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 13:03 7.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:50 7.5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:48 7.4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:35 7.3. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:30 7.2. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2022 rok,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:23 7.1. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:15 6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2021-07-13, 12:03 6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 10:37 Głosowanie - wniosek formalny
o wprowadzenie 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 10:32 4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
11
4
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:11 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:10 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-07-13
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-07-13, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały 7.6.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XLII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-06-29, 09:21 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-06-29
ZATWIERDZONO
9
0
0
szczegóły głosowania
2021-06-29, 09:14 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych
ZATWIERDZONO
11
0
0
szczegóły głosowania
2021-06-29, 09:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2021-06-29, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-05-21, 11:33 5.22. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:30 5.21. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:26 5.20. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:25 5.19. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:18 5.18. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-05-21, 11:17 5.17. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne z dnia 2021-05-21
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania