Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 12:29 5.19. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:23 5.18. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/155/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:16 5.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:57 5.16. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Moczary, gmina Ustrzyki Dolne, będących własnością Skarbu Państwa
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:53 5.15. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:48 5.14. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Ustrzyk Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 11:43 5.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:48 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:45 5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:43 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:42 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:40 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:36 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:35 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:33 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:32 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:30 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:29 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:28 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:27 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
10
2
3
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:24 5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:21 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:20 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Jana Kniaziowskiego
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:19 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:19 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:18 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:16 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Henryka Tymejczyka
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:16 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:15 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Jana Kniaziowskiego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:14 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:12 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Piotra Mazura
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:11 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Henryka Tymejczyka
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:11 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:08 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Marka Dziwisza
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:06 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Magdaleny Kulki
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:04 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Juliana Czarneckiego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:03 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Arkadiusza Lupy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:01 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 10:00 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Bożeny Bałkoty
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:59 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Bogdana Kwaśnika
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:58 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Piotra Mazura
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:57 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Juliana Czarneckiego
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:56 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:55 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Leokadii Bis
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:54 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:53 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Marka Dziwisza
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 09:52 Głosowanie - wniosek formalny
Kandydatura Pana Juliana Czarneckiego
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20