Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-11-26, 10:44 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie wprowadzenia czwartej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ODRZUCONO
4
9
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:43 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie wprowadzenia trzeciej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ODRZUCONO
5
9
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:43 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Ryszarda Lawrenca w sprawie wprowadzenia drugiej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:42 Głosowanie - wniosek formalny
Wniosek formalny Pana Ryszarda Lawrenca w sprawie wprowadzenia pierwszej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ZATWIERDZONO
9
2
3
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:27 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-26, 10:05 2. Przyjęcie porządku obrad
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-26
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-11-22, 11:01 5.8. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:56 5.7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:33 5.6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:28 5.5. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:27 5.4. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:23 5.3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:20 5.2. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:17 5.1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:12 4. Przyjęcie porządku obrad.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:11 3. Wniosek formalny Radnego Pana Czesława Urbana
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ODRZUCONO
6
9
0
szczegóły głosowania
2018-11-22, 10:09 2. Wniosek formalny Burmistrza
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-11-22
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania