Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-02-26, 08:26 4.6. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:24 4.5. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:21 4.4. W sprawie ustanowienia pomników przyrody,
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:16 4.3. W sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:15 4.2. W sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2019 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:13 4.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:09 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:09 2. Przyjecie porządku obrad
VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-02-26
ZATWIERDZONO
11
1
0
szczegóły głosowania
2019-02-26, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych następujących projektów uchwał: - w sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia porozumienia Gminy Ustrzyki Dolne z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły mistrzostwa sportowego w Ustrzykach Dolnych, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Bieszczadzkiego; - w sprawie zmiany uchwały nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok; - w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019.
ZATWIERDZONO
10
1
1
szczegóły głosowania
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-01-29, 09:57 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 25 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
11
4
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:56 5.20. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:52 5.19. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:44 5.18. w sprawie zmiany uchwały nr V5419 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:40 5.17. w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:30 5.16. w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:27 5.15. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustrzyki Dolne”
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:24 5.14. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:19 5.13. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej numerem działki 2363/9
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:13 5.12. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:09 5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:05 5.10. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 09:02 5.9. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:57 5.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonych numerami działek 2042/2 i 2045/1,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:54 5.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa II”
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:51 5.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Stadion zimowy”
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:47 5.5. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:44 5.4. w sprawie pozbawiania kategorii dróg gminnych połozonych w gminie Ustrzyki Dolne
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:41 5.3. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:38 5.2. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:33 5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:28 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:11 2. Przyjęcie porządku obrad
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-01-03, 13:15 6.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 13:12 6.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 13:08 6.8. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 13:02 6.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko, Przebudowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska, ul. Sikorskiego, Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT, Budowa stadionu zimowego)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:59 6.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:57 6.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych - Orange)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:53 6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:50 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2019 roku
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:48 6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:46 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:15 Głosowanie - wniosek formalny
Przerwa 15 minut do godz. 12:30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:13 5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
10
2
3
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:06 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 5 dot. zmiany nazwy zadania - droga Bandrów - Stebnik
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:05 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 4 dot. projektu PROW - wyposażenie świetlic wiejskich
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:04 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 3 dot. projektu ,,Kompetencje cyfrowe w gminie Ustrzyki Dolne''
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:02 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 2 dot. zmiany w zakresie wydatków na fundusz sołecki
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania