Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury przeszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne - PT".

LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych