Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.2. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,

LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych