Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-11-04, 14:54 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zakończenia dyskusji oraz przejścia do głosowania
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:42 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zakończenia dyskusji oraz przejście do głosowania
ODRZUCONO
7
7
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:34 4.12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:32 4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi"
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:28 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa"
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:13 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
8
7
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:12 4.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 14:03 4.8. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:53 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:47 4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie zadania Cyfrowe Miasto - Wirtualna Karta Mieszkańca,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
10
0
5
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:44 4.6. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:42 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:34 4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:32 4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:30 4.2. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:26 4.1. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:22 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:21 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-11-04
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:13 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu nr 4.2
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi"
ZATWIERDZONO
13
1
1
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa"
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2021-11-04, 13:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-10-11, 11:56 4.18. w sprawie zaciągania zobowiązań o o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne w ciągu ulic: Bełska oraz Jana Pawła II”
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:53 4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych”
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:50 4.16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:46 4.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:11 4.14. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:02 4.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 11:00 4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (414/2, 472/4, ...),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:56 4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (448/2),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:54 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego działka (2106/1),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:52 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (2083/3),
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:48 4.8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “ARŁAMÓW 1”,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:47 4.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:43 4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:32 4.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:30 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:27 4.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:24 4.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa II" - etap II,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:17 4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna,
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:13 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:12 2. Przyjęcie porządku obrad.
XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-10-11
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. ...
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych”
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2021-10-11, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2021-08-25, 15:14 8.23. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2021-08-25, 15:12 8.22. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2021-08-25, 15:09 8.21. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2021-08-25
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania