Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2021-06-29 09:00
XLII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.2.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.3.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji zadania (Stańkowa),
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.4.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji zadania (Społeczna Straż Rybacka),
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.5.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.6.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków",
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.9.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jałowe i Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.10.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.11.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.13.w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.14.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.15.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.16.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.17.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.18.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.