Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2022-03-28 09:00
LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/644/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków (Stańkowa)...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków (Hoszów)...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej...
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej...
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie porządku obrad.
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (50%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.1.w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/644/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022 II,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
uchwała zm.bud.pdf
5.4.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
w sprawie zmiany wpf
5.5.w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.6.w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.zmieniająca uchwałę Nr XL/544/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustrzyki Dolne, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.w sprawie przekazania petycji,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
5.12.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 118333R Stańkowa - Zawadka w miejscowości Stańkowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.13.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2299R "Przez wieś Hoszowczyk" w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.14.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad.