Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2021-11-04 13:00
XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa"
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi"
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu nr 4.2
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie zadania Cyfrowe Miasto - Wirtualna Karta Mieszkańca,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (33.33%)
(5)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa"
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.11.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi"
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
4.12.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
4.13.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zakończenia dyskusji oraz przejście do głosowania
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zakończenia dyskusji oraz przejścia do głosowania
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.