Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi"

XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych