Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.9. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/974/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych