Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Przyjęcie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na posiłki i pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028