Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.9. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXXI/963/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego

LXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych