Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119241R w km 0+00 do 0+308 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Mickiewicza".

LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych