Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne - PT".

LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych