Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa drogi w miejscowości Jałowe oraz przebudowa drogi w miejscowości Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne",

LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych