Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.6. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 kwietnia 2022 roku nr LIII/690/22 w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej",

LXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych