Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.15. w sprawie zmiany uchwały nr XL/544/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustrzyki Dolne, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

LXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych