Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119233R w km 0+000 do 0+964 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa",

LXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych