Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.3. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/868/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa III",

LXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych