Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.2. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytków ekologicznych pod nazwą zespół użytków ekologicznych Jamna Górna oraz pod nazwą zespół użytków ekologicznych Jamna Dolna w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na obszarze użytków ekologicznych,

LXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych