Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.11. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIV/714/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego,

LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych