Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego - węgla kamiennego,

LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych